Slide
Przekładnie kierownicze - Autovolante Sklep

Menu

Menu klienta

Szybki kontakt

Masz pytania?

Nie znalazłeś części?

Zadzwoń do nas!

O przekładniach kierowniczych wiemy prawie wszystko
POMOŻEMY

+48 501 637 642
+48 723 637 642
+48 (34) 364 30 31

sklep@autovolante.pl

Masz pytanie?

Najczęstsze pytania
Naszych klientów.

Sprawdź odpowiedzi!

Dostawa

Dostawa w
24h

WYSYŁKA GRATIS
TYLKO NA TERENIE PL

Image

Regulamin

DEFINICJE


1.1 Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Klient - Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z serwisu AUTOVOLANTE.PL

Sprzedawca – każdy pracownik zatrudniony w Sklepie Internetowym AUTOVOLANTE.PL oraz firmie ARGO Paweł Śmierciak, działający w jego imieniu i na jego rzecz.

Sklep Internetowy – zwany dalej również Sprzedawcą, Serwisem, Organizatorem – sklep internetowy AUTOVOLANTE.PL, zarejestrowany przez FHU ARGO PAWEŁ ŚMIERCIAK posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. WARSZAWSKA 320F, 42-209 CZĘSTOCHOWA; NIP: 573-250-18-33, REGON241004741, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ rejestrowy / ewidencyjny: MINISTER GOSPODARKI

Nazwa rejestru / ewidencji: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego AUTOVOLANTE.PL i firmą ARGO, a konsumentem bądź przedsiębiorcą

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; ­

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta - KONSUMENTA/PRZEDSIĘBIORCY składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Usługi ze Sprzedawcą.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Autovolante i jest dostępny na stronie www.autovolante.pl

2.1 Celem działania Serwisu AUTOVOLANTE.PL jest umożliwienie Klientowi znalezienia i zakupu regenerowanych przekładni kierowniczych do samochodów osobowych i dostawczych, zlecenia usługi regeneracji dostarczonych przez klienta do siedziby firmy FHU ARGO przekładni kierowniczych oraz sprzedaż dodatkowych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do układów kierowniczych.

2.2 Niniejszy regulamin określa m.in. zasady rejestracji i korzystania z konta klienta, warunki i zasady składania zamówień oraz ich realizacji, a także zasady składania i realizacji reklamacji, w tym prawo odstąpienia od umowy (tylko dla Konsumentów).

2.3 Korzystanie ze sklepu internetowego Autovolante.pl jest otwarte, bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta, co najmniej następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się̨ Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

własny dostęp klienta stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.4 Strony internetowe Sklepu, wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z serwisów internetowych sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

2.5 Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma FHU ARGO wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę̨ internetową sklepu AUTOVOLANTE.PL, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość́ miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie AUTOVOLANTE.PL mogą być niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

2.6 Bez wyraźnej zgody użytkownika firma FHU ARGO właściciel Sklepu internetowego AUTOVOLANTE.PL nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)

2.7 Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste glify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

2.8 Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem zakładki „regulamin” na stronie www.autovolante.pl, a także pobrać́ go w formie pliku PDF i wydrukować.

2.9    Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

W celu skorzystania z zakupów produktów/usług w Sklepie Internetowym AUTOVOLANTE.PL można zarejestrować się w ramach serwisu, jednak nie jest to warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia.

3.1 Klient zarejestrowany:

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, który udostępniany jest na jednej z podstron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zaakceptowanie warunków regulaminu, a także w przypadku klienta będącego konsumentem, złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy.

3.2 Klient niezarejestrowany:

Bez rejestracji należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaakceptować warunki regulaminu, a także w przypadku klienta będącego konsumentem, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy

3.3 W przypadku, gdy Klient:

 • W trakcie rejestracji bądź składania zamówienia podał dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, które wprowadzają w błąd albo naruszają̨ prawa osób trzecich,
 • Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich – w tym innych Klientów Sklepu Internetowego bądź jego Pracowników,
 • dopuścił się innego zachowania, które jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy FHU ARGO Paweł Śmierciak, właściciela Sklepu internetowego AUTOVOLANTE.PL oraz jego pracowników,
 • dostarczył lub przekazał treści zabronionych przez przepisy prawa,
 • korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 • korzystał ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla samego Sklepu,
 • korzystał z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego nie tylko w zakresie własnego użytku, w szczególności naruszył prawa autorskich Sklepu,
 • korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

Sklep Internetowy jest uprawniony do wezwania Klienta do zaprzestania w/w naruszeń, a w przypadku ponawiających się naruszeń może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu Sprzedawcy i wystąpić z roszczeniem naprawienia szkód wyrządzonych w/w naruszeniami.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

4.1 Treść strony internetowej AUTOVOLANTE.PL, a w szczególności ceny i opisy produktów oraz zawartość wszystkich podstron należy traktować́ jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów/usług.

4.2 Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

4.3 Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie AUTOVOLANTE.PL. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.

4.4 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w zależności od sposobu składania zamówienia.

4.5 Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

4.6 Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez stronę internetową Sklepu AUTOVOLANTE.PL, osobiście w siedzibie firmy FHU ARGO, telefonicznie, mailowo lub poprzez Live Chat.

4.6.1 Złożenie zamówienia przez stronę internetową Sklepu:

W celu dokonania zamówienia Klient powinien dodać produkty, które zamierza zamówić do koszyka, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami, na kolejnych podstronach.

Edycja danych osobowych, adresu doręczenia, czy zamawianych produktów, po złożeniu zamówienia, możliwa jest tylko poprzez kontakt ze obsługą sklepu.

O wszelkich szczegółach Klient zostanie poinformowany przez pracownika firmy FHU ARGO

Po wprowadzeniu swoich danych oraz dodaniu zamawianych produktów do koszyka, na ostatniej stronie z podsumowaniem zamówienia pojawią się następujące informacje:

 • wybrana forma płatności
 • nazwa oraz główne cechy każdego zamawianego towaru/usługi
 • cena jednostkowa z VAT każdego zamawianego towaru/usługi
 • przy zakupie przekładni kierowniczych do ceny produktu doliczana będzie kaucja - kaucja zwrotna jest zwracana klientowi na konto po odesłaniu i ocenie stanu technicznego starej części do siedziby firmy FHU ARGO
 • wybór okresu gwarancji
 • łączny koszt dostawy
 • całkowita suma zamówienia

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i potwierdzenie powyższych poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki.

Gdy Klientem jest Konsument należy potwierdzić zapoznanie się z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy.

Ostateczne oświadczenie woli, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez Kliknięcie przycisku: "Zamawiam i płacę".

4.6.2 Złożenie zamówienia telefonicznie, mailowo, pocztą.

W celu dokonania zamówienia Klient powinien skontaktować się z działem Obsługą Sklepu wybierając jedną z dostępnych form kontaktu:

 • telefonicznie pod numerem tel./fax 34 364 30 31, tel. kom. 501 637 642 lub innym podanym na stronie.
 • poprzez korespondencję e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klient powinien podać swoje dane osobowe oraz wybrać produkt, który zamierza zamówić.

Ze względu na właściwości techniczne niektórych środków komunikacji (telefon, e-mail, Live Chat), a w szczególności ograniczoną możliwość przekazania wszystkich informacji, za zgodą Konsumenta pozostałe informacje zostaną utrwalone i przekazane za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres podany w procesie składania zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Każdemu Użytkownikowi Konsumentowi będącemu osobą fizyczną, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem Konsument wyśle stosowne oświadczenie o odstąpieniu na adres podany na stronie Serwisu www.autovolante.pl .

5.2 Formy w jakich może złożyć oświadczenie, są następujące:

 • e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem: 501 637 642, 723 637 642
 • pocztą pod adresem: ul. Warszawska 320F, 42-209 Częstochowa

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego przez Sprzedawcę). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu/odesłania towaru.

5.4 Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym i kompletnym.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1 Realizacja każdego Zamówienia odbywa się w sposób wskazany przez Użytkownika (wybrany spośród oferowanych przez Serwis) oraz we wskazanym przez niego miejscu i czasie.

6.2 Zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu dostępności towaru w magazynie FHU ARGO.

6.3 W przypadku niedostępności części objętych zamówieniem, Klient będzie informowany przez pracownika FHU ARGO o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

6.4 W przypadku niedostępności zamawianego towaru Serwis zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym poinformuje Klienta e-mailem lub telefonicznie. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Serwisu nieścisłości związanych ze składanym przez Klienta zamówieniem, nastąpi kontakt z Klientem w celu weryfikacji prawidłowości i ewentualnej korekty zamówienia.

DOSTAWA TOWARU

7.1 Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży(faktura/paragon) jest

wysyłany na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. wybranym przez Klienta przewoźnikiem.

7.2 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie powodowane

niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Użytkownika w zamówieniu.

7.3 Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku

stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności

zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia - Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

W takim przypadku powinien niezwłocznie powiadomić Serwis o zaistniałej sytuacji.

KOSZT DOSTAWY

8.1 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto

(zawierają podatek VAT).

8.2 Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

8.3 Wraz z towarem wydawane są paragon paragonu lub faktura VAT, stanowiące dokument sprzedaży

będący dowodem zakupu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zarejestrowanych kont Użytkowników bez

uprzedniego powiadomienia.

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Serwisu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.

9.3 Organizator zastrzega sobie prawdo do aktualizacji oferty towarów i treści serwisu bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.

GWARANCJA

10.1 FHU ARGO na wszystkie produkty i usługi oferowane w serwisie AUTOVOLANTE.PL udziela 12 miesięcznej gwarancji.

10.2 Istnieje możliwość indywidualnego przedłużenia gwarancji na wybrane z oferty części na okres 24 i 36 miesięcy. O chęci przedłużanie gwarancji klient powinien poinformować w trakcie składania zamówienia.

10.3 Sprzedawca zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionych części.

10.4 Gwarancja jest udzielana tylko pod warunkiem prawidłowego montażu - zgodnie z instrukcją montażu dołączaną do zamówienia, używania części zgodnie z przeznaczeniem oraz zachowania zasad prawidłowej konserwacji.

10.5 Reklamacje z tytułu gwarancji należy kierować mailowo lub zgłaszać telefonicznie na dane firmy FHU ARGO podane w kontakcie.

10.6 Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, maksymalnie w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe FHU ARGO zobowiązuje się w tym okresie do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę FHU ARGO Paweł Śmierciak, z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 320F, 42-200 Częstochowa, danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.autovolante.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn.zm.), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy.

11.2 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Organizatora w celu prowadzenia Serwisu, a w

szczególności:

 • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
 • obsługi procesu Rejestracji na stronie Serwisu,
 • otrzymywania przez Użytkownika powiadomień o zmianie statusu Produktów,
 • wyrażania opinii na temat Produktów lub usług oraz kontrolowania stanu złożonych przez niego zamówień,
 • dochodzenia roszczeń,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • dostosowania serwisu Serwisu do potrzeb Klientów,
 • zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.

11.3 Organizator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz innym osobom fizycznym wysoki

poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu.

11.4 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1.

Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia

żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Umowy zawierane przez Sklep Internetowy autovolante.pl, zawierane są w języku polskim.

12.2 W przypadku zawierania i realizacji umów obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a Konsumentem, w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

12.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego FHU ARGO Paweł Śmierciak.

12.5 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn związanych ze zmiana przepisów prawa lub innych okoliczności wpływających na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.6 Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją skuteczność.

12.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące.


+48 501 637 642
+48 723 637 642

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 13:00

Tel/fax. +48 (34) 364 30 31

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00
Sobota - prosimy o kontakt pod numer komórkowy

Płatność i dostawa

Kontakt i dane firmy